ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Nástup žáků do školy:

od 3. 5. 2021 do 7. 5. 201                 přijdou do školy 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.B,6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 

od 10.5. 2021 do 14. 5. 2021           přijdou do školy 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

2) V prostorách školy po celou dobu přítomnosti nosí

zaměstnanci - respirátory

žáci - minimálně chirurgickou roušku (čistou)

3) Testování antigenním testem

Žáci

- 2 krát týdně, pondělí a čtvrtek ráno (8:00) v učebně společně s paní učitelkou a asistentkou (v prvních třídách 2 asistentky)

- žáci, kteří přijdou jiný den do školy než v pondělí - ráno test při příchodu ve školní družině

                                                                                             - v průběhu dne ve sborovně (než odejde do třídy)

- pokud zákonný zástupce chce být přítomen testu a asistovat svému dítěti, přijdou do školy v 7:15 a otestují se ve školní družině (pozdější příchod nelze z organizačních důvodů zvládnout)

 

Od 1.3.2021 do 5.3.2021 jsou jarní prázdniny.

Od 8. 3. 2021 distanční výuka ( i pro 1. a 2. třídy).

MŠMT  informuje, že MZ vydalo mimořádné opatření dle něhož z účinností od 25. února 2021 platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinností alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

- ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejné místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Žákovská knížka pro školní rok 2020 / 2021

Žákovská knížka je přístupná na 

http://portal.dmsoftware.cz

Žáci přinesou domů základní postup pro přihlášení, obnova hesla v kanceláři školy


počítadlo.abz.cz