ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Nástup žáků do školy:

od 12. 4. 2021 do 16. 4.2021           přijdou do školy 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.A

od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021           přijdou do školy 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.B

2) V prostorách školy po celou dobu přítomnosti nosí

zaměstnanci - respirátory

žáci - minimálně chirurgickou roušku (čistou)

3) Testování antigenním testem

Žáci

- 2 krát týdně, pondělí a čtvrtek ráno (8:00) v učebně společně s paní učitelkou a asistentkou (v prvních třídách 2 asistentky)

- žáci, kteří přijdou jiný den do školy než v pondělí - ráno test při příchodu ve školní družině

                                                                                             - v průběhu dne ve sborovně (než odejde do třídy)

- pokud zákonný zástupce chce být přítomen testu a asistovat svému dítěti, přijdou do školy v 7:15 a otestují se ve školní družině (pozdější příchod nelze z organizačních důvodů zvládnout)

 

Od 1.3.2021 do 5.3.2021 jsou jarní prázdniny.

Od 8. 3. 2021 distanční výuka ( i pro 1. a 2. třídy).

MŠMT  informuje, že MZ vydalo mimořádné opatření dle něhož z účinností od 25. února 2021 platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinností alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

- ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejné místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Žákovská knížka pro školní rok 2020 / 2021

Žákovská knížka je přístupná na 

http://portal.dmsoftware.cz

Žáci přinesou domů základní postup pro přihlášení, obnova hesla v kanceláři školy


počítadlo.abz.cz