ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

První ročníky 1. září 2021 

Žáci z 1. tříd s rodiči přicházejí přes vrátnici základní školy, kde je uvítají jejich třídní učitelky  a přejdou na úvodní informativní schůzku do tělocvičny a školní jídelny.

Prosíme zákonné zástupce, kteří budou doprovázet prvňáčky do školy, dodržujte hygienická opatření (respirátor, rouška).

Žáci prvních tříd budou otestováni až 2. září 2021, kdy již přijdou samostatně do tříd.

Podrobnější informace proberou s vámi třídní učitelky.

Začátek školního roku 1. září 2021

Žáci přicházejí do školy stále s respirátorem

Zákaz vstupu cizím osobám stále platí

Testování žáků (stejné jako v loňském roce) proběhne 1. 9.; 6. 9.; 9. 9. 2021

(Pro zákonné zástupce, kteří chtějí být přítomni testu svého dítěte (1. - 3. ročník) bude připravena místnost ráno v 7:15)

Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, po prodělané nemoci covid (půl roku), mají platné potvrzení o testování, je nutné předložit potvrzení třídnímu učiteli

 

Žákovská knížka pro školní rok 2021 / 2022

Žákovská knížka je přístupná na 

http://portal.dmsoftware.cz

Žáci přinesou domů základní postup pro přihlášení, obnova hesla v kanceláři školy, třídní učitelé

MŠMT  informuje, že MZ vydalo  opatření dle něhož platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinností alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

- ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

 


počítadlo.abz.cz