ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Od 1.3.2021 do 5.3.2021 jsou jarní prázdniny.

Od 8. 3. 2021 distanční výuka ( i pro 1. a 2. třídy).

MŠMT  informuje, že MZ vydalo mimořádné opatření dle něhož z účinností od 25. února 2021 platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinností alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

- ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejné místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do 28.2.2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Žákovská knížka pro školní rok 2020 / 2021

Žákovská knížka je přístupná na 

http://portal.dmsoftware.cz

Žáci přinesou domů základní postup pro přihlášení, obnova hesla v kanceláři školy


počítadlo.abz.cz