ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

historieZ kroniky školy 1992 až 2023

 

2022 - 2023

Ve škole vyučujeme žáky z Ukrajiny (válečný stav).

Ukončení Šablon 3,

Schválení nového projektu z OPVK JAK (nové šablony)

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2021 - 2022

Pracujeme na Šablonách 3

Práce školy je soustředěna na vyrovnávání disproporcí po covidu.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2020 - 2021

Pracujeme na Šablonách 2 - Učíme se pro život 2019

Pro 12 dětí jsme zajistili obědy zdarma (přes Karlovarský kraj).

Od října 2020 jsme vyučovali distanční formou, učitelé i žáci pracovali online.

Díky covidu jsme bohužel neuskutečnili plánované akce.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2019 - 2020

Pracujeme na Šablonách 2 - Učíme se pro život 2019

Pro 10 dětí jsme zajistili obědy zdarma (přes Karlovarský kraj).

Na podzim se uskutečnil studijně poznávací pobyt v Polsku pro 40 žáků.

Plánovaný pobyt v Anglii se neuskutečnil,  nouzový stav - uzavření škol z důvodu covid-19

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2018 - 2019

V rámci projektu z ESF jsme pokračovali v plnění našeho projektu Učíme se pro život 2017. Zapojili jsme se do projektu: Budování sítě center kolegiální podpory ve školách České republiky a rozvoj badatelsky orientované výuky a STEAM.

Pro 17 dětí jsme zajistili obědy zdarma (přes Karlovarský kraj).

Uskutečnil se studijně poznávací pobyt v Paříži pro 60 žáků (s finanční podporou zřizovatele).

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2017 - 2018

V rámci projektu z ESF jsme pokračovali v plnění našeho projektu Učíme se pro život 2017. Jako partneři jsme pokračovali ve spolupráci na projektech Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji se Střední lesnickou školou Žlutice. A zapojili jsme se do projektu: Budování sítě center kolegiální podpory ve školách České republiky a rozvoj badatelsky orientované výuky a STEAM.

Pro 15 dětí jsme zajistili obědy zdarma (přes Karlovarský kraj).

Uskutečnil se poznávací pobyt v Anglii pro 35 žáků (s finanční podporou zřizovatele).

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2016 - 2017

V průběhu školního roku jsme opět pokračovali ve spolupráci na projektech s německými školami:

Velikonoce,Léčebné prameny, Hasenpokal, letní tábor - Varieté.

V rámci projektu z ESF jsme zahájili plnění našeho projektu Učíme se pro život 2017. Jako partneři jsme pokračovali ve spolupráci na projektech Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji se Střední lesnickou školou Žlutice.

Pro 34 dětí jsme zajistili obědy zdarma (Women for Women).

Učební plány: Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku. Od sedmého ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk.

Školní družina pracovala podle svého vzdělávacího programu a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech. Dále ŠD organizuje další volnočasové aktivity - kroužky.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2015 - 2016

V průběhu školního roku jsme pracovali na projektech s německými školami:

Velikonoce, Animalistic, Hasenpokal, Zemědělství včera, dnes a zítra, Po stopách přírody.

V rámci projektu „Škola pro život 2“ jsme uskutečnili pobyty žáků v Německu a Anglii. Jako partneři jsme pokračovali ve spolupráci na projektech Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji se Střední lesnickou školou Žlutice.

Pro 17 dětí jsme zajistili obědy zdarma (Women for Women).

Učební plány: Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku. Od sedmého ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk.

Školní družina pracovala podle svého vzdělávacího programu a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech. Dále ŠD organizuje další volnočasové aktivity - kroužky.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

2014 - 2015

V průběhu školního roku jsme pracovali na projektech s německými školami:

Velikonoce, Skoky v čase, Sport, Hasenpokal, Rozmanitý papír-papírové variace.

Pokračoval projekt „Škola pro život“. Jako partneři jsme pokračovali ve spolupráci na projektech Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Střední lesnická škola Žlutice, Střední odborné učiliště Toužim), Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje (Hvězdárna Karlovy Vary, Řemesla nás baví (Občanské sdružení PaNaMo Plzeň).

Učební plány: Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku. Od sedmého ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk.

Ve školní družině byly pro velký zájem rodičů otevřeno pět oddělení. Školní družina si též zpracovala svůj vzdělávací program a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech. Dále ŠD organizuje další volnočasové aktivity - kroužky.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

 

 2013 – 2014

V průběhu školního roku jsme pracovali na projektech s německými školami: Velikonoce, Já a ty jsme rozdílní, Po stopách Krušných hor, Hasenpokal, Dětské ruce a řemesla.

Pokračoval projekt „Škola pro život“. Jako partneři jsme pracovali v projektech Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje, Řemesla nás baví.

Učební plány: Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku. Od sedmého ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk.

Ve školní družině byly pro velký zájem rodičů otevřeny čtyři oddělení. Školní družina si též zpracovala svůj vzdělávací program a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech. Dále ŠD organizuje další volnočasové aktivity.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

   2012 – 2013

Tento školní rok se nesl v duchu oslav 50 let otevření nových budov základní školy v Plzeňské ulici.

V průběhu roku probíhaly mezinárodní projekty s německými školami a pokračovaly projekty „Učíme se pro život“ a „Škola pro život“.

Učební plány: Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku.

Úspěchem letošního roku jsou opět fotbalisté, kteří se probojovali až do celostátního kola Coca cola cupu. V předmětových soutěží jsme dosáhli nejlepší umístění ve fyzikální olympiádě – 9.místo v krajském kole.

Ve školní družině byly pro velký zájem rodičů otevřeny čtyři oddělení. Školní družina si též zpracovala svůj vzdělávací program a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech. Dále ŠD organizuje další volnočasové aktivity.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

   2011 – 2012

Ve školním roce 2011 – 2012 byly opraveny podlahy na celém prvním stupni. Třídy prvního stupně byly i nově vymalovány.

Učební plány: Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Důsledkem zavádění Školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku, ve třetích a šestých třídách se preferoval povinně volitelný předmět – Etická výchova.

Žáci se zúčastnili opět mnoha sportovních soutěží, ale i účast v předmětových soutěžích byla uspokojivá.

Ve školní družině jsme opět otevřeli čtvrté oddělení. Školní družina též pracovala podle svého vzdělávací ho programu a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech.

Projektové vyučování, které se stává nedílnou součástí života školy, probíhalo v rámci ročníků (např. Lidské tělo, Kniha a já, Ekosystémy, Architektura bydlení ), školy (Protidrogová prevence, Den Země, Zdravé zuby, Sportovní den, ovoce do škol), tak i pokračujeme ve spolupráci s německými školami, mezinárodní projekty letos vyvrcholily projektem Pravěk v Nattheimu.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

   2010 – 2011

V průběhu školního roku pokračuje obnova hygienických zařízeních na druhém stupni a prvním stupni.

Učební plány: Mimo páté třídy se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. V pátém ročníku se končilo vyučování podle osnov Základní školy.

Důsledkem zavádění Školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku.

Úspěchem letošního roku jsou naši malý fotbalisté, kteří zvítězili v krajském kole Mc Donald´s cupu (1. – 3. ročníky, 4. – 5. ročníky ). 4. – 5. ročníky postoupily do celostátního kola (6.místo).

Ve školní družině jsme pro velký zájem rodičů otevřeli čtvrté oddělení. Školní družina si též zpracovala svůj vzdělávací program a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech.

Projektové vyučování, které se stává nedílnou součástí života školy, probíhalo v rámci ročníků (např. Lidské tělo, Kniha a já, Noc ve škole, Cestujeme s Gulliverem), školy (Protidrogová prevence, Den Země, Zdravé zuby, Sportovní den, ovoce do škol), tak i pokračujeme ve spolupráci s německými školami, mezinárodní projekty letos vyvrcholily o prázdninách společných táborem v Německu.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

   2009 – 2010

V průběhu školního roku pokračuje obnova hygienických zařízeních na druhém stupni.

Učební plány: V prvních, druhých, třetích, šestých, sedmých a osmých třídách se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Čtvrtý, pátý a devátý ročník dokončuje učivo podle osnov Základní školy.

Důsledkem zavádění Školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku.

Úspěchem letošního roku jsou naši malý fotbalisté, kteří zvítězili v krajském kole Mc Donald´s cupu (1. – 3. ročníky).

Ve školní družině jsme pro velký zájem rodičů otevřeli čtvrté oddělení. Školní družina si též zpracovala svůj vzdělávací program a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech.

Projektové vyučování, které se stává nedílnou součástí života školy, probíhalo v rámci ročníků (např. Lidské tělo, Zvířecí farma, Noc ve škole, Historie Země), školy (Protidrogová prevence, Den Země, Zdravé zuby, Sportovní den), tak i pokračujeme ve spolupráci s německými školami, mezinárodní projekty letos vyvrcholily o prázdninách společných táborem v Bečově.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

   2008 – 2009

V průběhu školního roku prošla naše škola velkou změnou. Došlo k výměně oken a k zateplení všech budov.

Učební plány: V prvních, druhých, šestých a sedmých třídách se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. Ostatní ročníky dokončují výuku podle osnov Základní školy.

Důsledkem zavádění Školního vzdělávacího programu je například nabídka volitelných předmětů již od druhého ročníku.

-spěchem letošního roku je například třetí místo v krajském kole Dopravní soutěže jak žáků prvního stupně, tak i druhého stupně. -spěšní byli i naši malý fotbalisté, kteří zvítězili v krajském kole Mc Donald+s cupu (1. – 3. ročníky), 4. – 5. ročník obsadil druhé místo.

Ve školní družině jsme pro velký zájem rodičů otevřeli čtvrté oddělení. Školní družina si též zpracovala svůj vzdělávací program a úspěšně jej naplňuje ve svých projektech.

Projektové vyučování, které se stává nedílnou součástí života školy, probíhalo v rámci ročníků (např. Podnebné pásy, Bramborování, Noc ve škole, Moderní pohádky), školy (Protidrogová prevence, Den Země, Zdravé zuby, Sportovní den), tak i pokračujeme ve spolupráci s německými školami, mezinárodní projekty letos vyvrcholily o prázdninách společných táborem v Grumbachu.

Dění školního roku je opět podrobně zpracováno ve Výroční Zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

   2007 – 2008

Uplynulý školní rok byl především zaměřen na zavádění vlastního školního vzdělávacího programu do praxe, na ověřování a zavádění klíčových kompetencí do celého vyučovacího procesu, do života školy.

Práce učitelů se zaměřila na zavádění nových vyučovacích metod. V hodinách se daleko více pracovalo v komunitním kruhu, ve skupinách. Velkou část opět zabírala práce na projektech, nejen opakujících se, ale v průběhu roku vzniklo velké množství nových projektů (Ruské vánoce, Hobby co mě baví, Z pohádky do pohádky, Noc s Andersenem, Cestujeme s Gulliverem, Pravěk,…).

Jako každý rok žáci 7. ročníku absolvovali lyžařský výcvik a žáci 3. a 4. ročníku plavecký výcvik. S úspěchem jsme se zapojili i do kurzu dopravní výchovy, kdy žáci 1. stupně obsadili páté místo v krajské soutěži.

V rámci mimoškolní činnosti měli žáci možnost se zapojit do řady kroužků. Bohužel letos se některé kroužky neotevřely pro malý zájem žáků. Největších úspěchů dosáhli mladí hasiči jak v průběhu roku, tak i o prázdninách při mezinárodní soutěži, kde obsadili první místo.

Dění školního roku je podrobně zpracováno ve Výroční zprávě o činnosti školy, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.

   2006 - 2007

Vedení školy

Od září začala pracovat na škole nová ředitelka (Mgr.Zdeňka Zemanová).

Dění ve školním roce 2006 –07 probíhalo především v usilovné práci na přípravě nového školního vzdělávacího programu. Proto i činnost v jednotlivých předmětech, třídách, ročnících a v neposlední řadě celé školy byla zaměřena na práci v projektech.

Vedle již opakujících projektů se školou v Breitenbrunnu (Vánoční, Velikonoční (Divadelní), Týdenní projekt (Přírodní živly), letní tábor v Německu), jsme nabídli dětem účast na projektech školních, třídních a ročníkových (Noc ve škole, Turistický kurz, Lyžařský výcvik, Plavecký výcvik, Den Země, Knihotoč, Sportovní den, Podnebné pásy, Zápis do první třídy, Rozloučení devátých ročníků, Masopust, Den napříč školou, …). Zprávy a fotodokumentaci najdete na www stránkách školy.

Mimoškolní činnost

Jako každý rok měli žáci možnost se zapojit do činnosti kroužků. V tomto roce začal pracovat nový kroužek pod názvem Redaktoři a knihomolové, v rámci své činnosti se dětem podařil i jeden výtisk školního časopisu.Dále úspěšně reprezentovali školu v soutěži v Lokti nad Ohří- Hry bez hranic, kde zvítězili.

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů prolíná celým učivem, práce v této oblasti se stává jednou z priorit vzdělávání žáků (narůstající problémy v naší společnosti). Pro žáky byly mimo jiné zprostředkovány:

 • besedy s Leskou policií v projektech Ajax (první stupeň), Právní vědomí (druhý stupeň)
 • naučné pořady Memento, Veselý svět, Patologické jevy ve společnosti

Podrobnější informace o školním roce 2006/07 jsou zveřejněny ve Výroční zprávě školy (říjen 2007).

   2005 - 2006

Školní družina - Ve školní družině pracovala tři oddělení, otevřeno od 6:30 – 16:00 hodin. Zájem žáků o školní družinu daleko přesahuje kapacitní možnosti, jedná se však především o žáky dojíždějící z okolních obcí, kteří navštěvují družinu do doby odjezdu spojů. Družina organizuje i další mimoškolní zájmovou činnost:

 • zájmové kroužky a skupiny
 • vědomostní soutěže
 • sportovní turnaje
 • sportovní turnaje mezi ŠD sousedních škol
 • základy první pomoci
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky
 • soutěže ve stolních hrách
 • společné akce s rodiči – fotbal, florbal
 • návštěvy v knihovně
 • exkurze ve stanici integrovaného záchranného systému v Toužimi
 • obesílání výtvarných soutěží

V průběhu roku ve školní družině absolvovala svou praxi studentka dálkového studia pedagogické školy.

Projekty

 1. Breitenbrunn – Nová Role - Toužim
  Sportovní dny - listopad 2005 – Toužim
                      - červen 2006 - Breitenbrunn
 2. Vánoce – Weihnachten
  Žáci 5. a 6. tříd z Toužimi a Breitenbrunnu – vánoční program připravený v češtině, angličtině a němčině, výměna dárků, výtvarná dílna.
 3. Velikonoce – projektový týden 18 – 21. 4. 2006 v Toužimi – žáci zpracovávali různé tématické úkoly a výsledek byl náplní výstavy „Velikonoce ve městě“ instalované v KIC Toužim a v Breitenbrunnu.
 4. „Řemeslo má zlaté dno – týdenní projektový úkol 9. – 13.5., v němž žáci z Lech a Německa poznávali různé výtvarné a řemeslné techniky. Výsledky svých prací vystavili jednak v Toužimi, jednak v Německých školách.

Vedení školy
Na jaře odstoupil Mgr.Jiří Štolfa z funkce ředitele školy. Na prázdniny byl zřizovatelem vyhlášen konkurz na místo ředitele (ky) školy.

   2004 – 2005

Ve škole pracuje 16 zájmových kroužků. V mezinárodním projektu se opět uskutečnily úspěšné akce:

- Vánoční návštěva německých dětí v Toužimi – žáci 6. tříd
- Velikonoční zvyky v Breitenbrunnu - žáci 7. tříd
- Sportovní „Hasenpokal“ - žáci 8. tříd
- Týdenní projektový úkol v Nattheimu – žáci 8. a 9. tříd
- Letní tábor v Breitenbrunnu
- Oslavy 30. let spolupráce mezi naší a breitenbrunnskou školou – Breitenbrunn

Realizovali jsme spolu se ZŠ Nová Role a s Goetheschule Breitenbrunn 9 výměnných pátků, kdy se žáci účastnili vyučování v jednotlivých školách. Učitelé zpracovali projekt školních exkurzí.
Žákyně Tereza Holečková zvítězila v celostátní výtvarné mikulášské soutěži, úspěšní byli také žáci v jednotlivých předmětových soutěžích - Zelená stezka, Okno do vesmíru, Pythagoriáda, Archimediáda, Přírodopisná olympiáda.
V rámci akcí pořádaných Asociací školních sportovních klubů /AŠSK/ naši žáci úspěšně reprezentovali školu a město v košíkové, házené, florbalu, volejbalu, přespolním běhu, minikopané, míčovém trojboji, gymnastickém trojboji.

   2003 – 2004

Tento školní rok byl předznamenán výročím školního areálu: 40 let uplynulo od otevření komplexu čtyř budov, ve kterých školy působí. Připomínka tohoto výročí byla součástí oslav 535. výročí vzniku města Toužim v červnu 2004. Učitelé odvedli velký kus práce při přípravě a realizaci vzpomínkové výstavy fotografií „TýTý – Toužim tenkrát“, při sestavení a vydání Almanachu 2004, při zorganizování setkání bývalých a současných pracovníků školy, při nácviku vystoupení žáků, při realizaci výstavy žákovských prací v Galerii Duhová paleta Karlovy Vary.
Projekty, kterých se žáci zúčastnili: Mezinárodní projekt spolupráce, Zdravé zuby, Ajax, Kamarádím se sluníčkem.
Žáci a učitelé se stali adoptivními rodiči děvčete z Ugandy – podporujeme její studium finančními dary získanými sběrem, brigádami, prodejem výrobků,…
Největším úspěchem je 7. místo starších žáků v republice – Coca Cola Cup – kopaná.

   2002-2003

1.ledna 2003 se škola stala ze zákona právním subjektem. Zřizovatelem školy je město Toužim
- účetnictví a mzdové účetnictví zpracovává pro školu firma K.M.P.-. s.r.o. Karlovy Vary
- součásti školy: škola, školní družina, školní jídelna.
V rámci kraje jsme byli úspěšní v soutěžích: olympiáda v anglickém jazyce, /3. místo/ Mc Donalds Cupu - kopaná, basketbalu - dívky.

Na začátku 90. let jsme obnovili spolupráci s německou školou v Breitenbrunnu. Ta postupně vykrystalizovala do formy projektového vyučování, které se skládá

- z pravidelných týdenních projektů střídavě u nás a v Německu - žáci 8. a 9. tříd
- z pracovních návštěv v období Vánoc a Velikonoc - vystoupení žáků 6. tříd, zpracovávání společných výtvarných úkolů
- ze sportovních utkání o putovní plyšáky - žáci 7. tříd
- z letních dětských táborů

Naši žáci - řešitelé projektového úkolu - byli přijati manželkou německého prezidenta.
Náměty projektů: Tak vařily naše babičky Vánoce v Krušných horách
J.W.Goethe v západních Lechách Energie a krajina
Pohyb ve větru Řemesla v Krušnohoří

   2001-2002

V rámci Karlovarského regionu dosáhli naši žáci význačných úspěchů: děvčata - basketbalistky postoupily do republiky, v regionálním finále ve florbalu byla úspěšná družstva děvčat / 2. místo/ i kluků /6. místo/. -spěchu dosáhli i mladší žáci v soutěži Děti, pozor, červená, také hasiči - mladší žáci v regionu obsadili 1. místo.
Škola stále zajišťuje mimoškolní činnost dětí - pracuje zde 16 zájmových kroužků, které vedou jednak pedagogové, jednak někteří externí pracovníci.
Ředitel školy se zúčastnil týdenního semináře o česko-německých vztazích, který pořádala společnost Ost-West Kolleg v Bonnu.
Velkou investiční akcí byla přestavba vnitřku školní jídelny a kuchyně, která rozšířila výdejní prostor, upravila hygienické podmínky podle evropských norem a zefektivnila provoz.
Byly uzavřeny nevyhovující sprchy v suterénu pod tělocvičnou a vybudovány sprchové kouty jako součásti šaten u tělocvičny. Začali jsme s nutnými opravami odpadů - jde o technicky i finančně náročnou akci / bourací práce v přízemí budov/.

   2000-2001

Děvčata - basketbalistky obsadila 6. příčku v celostátním finále. Kroužek mladých hasičů byl 1. a 2. ve hře Plamen.
Sbírkou hraček jsme znovu potěšili děti z Dětského domova v Horním Slavkově.
Byla dokončena nástavba sedlové střechy na zbývající budově A. Umístili jsme sem hudební sál, dětské oddělení městské knihovny, učebnu informatiky, pracovnu výchovného poradce a další učebny. Byla vybudována nová schodiště a chodníky k hlavním vchodům do areálu školy.

   1999-2000

Škola byla pořadatelem regionálního kola ve florbalu, kluci obsadili 3. místo v regionu, děvčata 2. místo. Také v zeměpisné olympiádě se umístili hned dva naši žáci na 3. místě v regionu.
Ve městě jsme zorganizovali Běh Terryho Foxe.
Pro žáky i pracovníky školy jsme zajistili provoz malé prodejny základních potravin, nápojů, ovoce, zeleniny i školních potřeb. Rozhodnutím školského úřadu bylo zrušeno Středisko volného času Toužim - městu Toužim nabídl školský úřad, aby SVL vzalo jako svou organizační složku, což je z ekonomických důvodů nereálné.

   1998-1999

Žák M. Krejčí úspěšně bojoval v celostátním kole zeměpisné olympiády, do republikového finále postoupil také žák L. Drbal ve stolním tenisu.
Do školní jídelny byl zakoupen konvektomat.
V suterénu budovy B byla zřizovatelem vybudována plynová automaticky řízená kotelna, která bude vytápět celý areál školy. Prostory staré kotelny byly vyklizeny, staré kotle odmontovány a tento prostor je připraven k dalšímu využití - představa je vybudovat zde šatnové prostory a dílny.

   1997-1998

Několik let jsme učili v programu Obecná škola. Po dohodě ve sboru pracujeme podle Základní školy, do které přejímáme dobré momenty z jiných vyučovacích programů, program Obecná škola musí na prvém i na druhém stupni doběhnout. Ve Středisku volného času pracuje dvacet zájmových útvarů.
Zapojili jsme se do činnosti Asociace školních sportovních klubů. Košíkářky - minižačky obsadily 6. místo v celostátním finále.
Ltyři žákyně 4. a 5. třídy úspěšně absolvovaly - mezi prvními v republice - Cambridgeské "Young learnes tests" v Ostrově.
V republikové soutěži časopisu Školní sport "Pohár mistrů světa"- 4. místo družstev ve šplhu.

   1996-1997

V minikošíkové postoupily naše mladší žákyně do republikového finále.
Do školy jsme zakoupili keramickou vypalovací pec, jejíž využití je hned od začátku opravdu více než stoprocentní.
Význačného úspěchu dosáhli naši žáci v účasti na mezinárodním projektovém týdnu v Breitenbrunnu, kde spolu se školou z bádenského Nattheimu pracovali na projektu " Tradiční národní kuchyně". Projekt spolupráce s těmito školami pokračuje.

   1995-1996

V pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek obsadili naši žáci 1. a 2. místo v kategorii mladších.
20. dubna připomínáme městu Den Země - sbíráme kolem 10 000kg starého papíru.
Školský úřad v Karlových Varech s platností od 1.1.1996 zrušil činnost Domu dětí v Toužimi. Důvodem byla finanční náročnost provozu. Vzniklo Středisko volného času, které se přestěhovalo do areálu školy, škola tak uvolnila dům v Kostelní ulici.
V areálu školy byla otevřena nově vybavená cvičná kuchyňka - čtyři pracovní místa se sporáky a příslušenstvím, učebna pro teorii, učebna šití vybavená elektrickými šicími stroji pro výuku Rodinné výuky.

   1993-1994

Žák Grosser se umístil v první desítce řešitelů krajského kola fyzikální olympiády v Plzni, fotbalisté obhájili vítězství ve Fričově poháru
Na dvou budovách areálu jsou přistavovány sedlové střechy. V budově B - budou umístěny byty, které budou sloužit učitelům, v budově školní jídelny pak bude ve střešní nástavbě umístěna základní umělecká škola.
V prvním patře budovy prvního stupně je vybudováno odpočinkové sportoviště - žebřiny, švédské bedny, koše,
koberec, šplhadla.

   1992-1993

Fotbalové mužstvo školy zvítězilo v Memoriálu M. Friče v Karlových Varech.
V mezinárodním turnaji /Breitenbrunn, Toužim/ zvítězilo družstvo učitelů z Toužimi ve volejbalu, druzí jjsme skončili v kuželkách.
Byla vybudována a pro žáky otevřena jazyková učebna vybavená sluchátkovým okruhem řízeným z učitelova stanoviště.
Využití: výuka cizích jazyků, konverzace, individuální práce žáků s možností okamžité kontroly a konverzace.
V provozu učebny se vyskytovaly poměrně časté technické problémy.

HISTORIE

Toužimsko bylo do r.1945 místem s převahou obyvatel německé národnosti.Tudíž i školství bylo německé.Menšinová škola byla v Toužimi pouze v letech 1935-1937(navštěvovalo ji 15 dětí).

Po skončení války začali v roce 1945 přicházet i do Toužimi čeští osídlenci.Od roku 1946 byla Toužim městem s převahou českého obyvatelstva.Vzniká i česká obecná a měšťanská škola.Umístěny jsou v budově bývalé německé měšťanské školy. (dnes SOU zemědělské).

Roku 1949 se Toužim stává okresním městem(do r.1960),což přispělo k rozvoji re-

gionu i školství.Přibývalo dětí,stávající škola nestačila.Byl vybudován nízký dřevěný domek se čtyřmi učebnami národní školy(1958-59).Po zrušení vojenské posádky ve městě se začalo využívat i prostor bývalých kasáren(1959).Učebny a jídelna nevyhovovaly,začalo se hovořit o potřebě nové školní budovy.S její výstavbou se začalo v roce 1960.

1.září 1958 byla zřízena výběrová třída(30 žáků) a škola byla přeměněna na jedenáctiletou střední školu(JSŠ),později na SVVŠ(střední všeobecně vzdělávací školu).Jejím zřízení bylo pro město i region velkým přínosem.Ale rozhodnutím krajských orgánů byla r.1967 zrušena,studenti začali dojíždět doK.Varů a Plzně.

Začátek školního roku 1963/1964 byl významný pro město i Toužimsko v Plzeňské ulici byla otevřena nová školní budova: dva učební pavilony(ve výstavbě byl ještě pavilon tělocvičny a jídelny s družinou).Byly dokončeny a předány v průběhu roku.Od roku 1966 byla v pavilonu a školní družiny zřízena zvláštní škola.

V posledních letech se vzhled školních budov změnil nad třemi (mimo tělocvičnu) byly vybudovány střešní nástavby s byty,ZUŠ,učebnami.

V roce 2003 oslavila škola 40.výročí svého otevření.