ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2023/2024

Ve školním roce 2023 – 2024, bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení:

Vedení:

Mgr.    Zdeňka Zemanová     ředitelka školy                        M

Mgr.    Radek Janák               zástupce ředitelky                  Ch, Př

 

Školské poradenské pracoviště

Mgr.    Marie Křížová             výchovná poradkyně, metodik ŠPP

Mgr.    Helena Dornicová      metodik prevence

Mgr.    Simona Málková        metodik prevence

                                     

Třídní učitelé:

            Iveta Gučíková                                   1.A

            Lenka Matoušová                              1.B

Mgr.    Michaela Pavlíková                            1.C

Mgr.    Alena Burdová                                    2.A

Mgr.    Marie Křížová                                     2.B

Mgr.    Sabina Málková                                  3.A

Mgr.    Emilie Košlerová                                 3.B

Mgr.    Růžena Řeháková                              4.A

Mgr.    Iva Styrnik                                           4.B

            Šárka Michalcová                               5.A

Mgr.    Helena Dornicová                                5.B

Mgr.    Veronika Slavíková                              6.A      Rj, D, Vl,

            Monika Bízková                                   6.B      Čj, Aj, Hv

Mgr.    Edita Keplová Thenotová                    7.A      Čj, Aj

Mgr.    Gabriela Perkausová                          7.B      Vv, If, Řv

Mgr.    Jitka Vlková                                         8.A      M, Tv, Zt

Mgr.    Simona Málková                                  8.B      Ov, Rv,

            Lucie Hanzlíčková                              9.A      Aj, Nj

Mgr.    Lucie Nesvadbová                               9.B      Čj, D

 

Učitelé:

            Jaroslava Bublová                  Vv, Pč, Re

            Nikola Michálková                 Tv, If, Př

            Jaroslava Váňová                   Pč,      

            Ivo Zeman                              F, If,  ICT

   Mgr. Jan Buček                               Tv, Sh, Hv

   Mgr. Markéta Divišová                     M, Z

            Štěpánka Nováková               Aj, Dv, M

 

Asistenti  pedagoga:

            Hana Slámová

            Michaela Cibulková

            Věra Matoušková

            Veronika  Grosserová Dis.

            Monika Gabrielová

            Štěpánka Michalíková             

            Marcela Straková

Rosanna Nardi

 

Vychovatelé:

            Jana Schramková                    vedoucí vychovatelka ŠD     

            Veronika Grosserová  Dis.       vychovatelka ŠD

            Hana Slámová                          vychovatelka ŠD

            Michaela Cibulková                   vychovatelka ŠD

                                     

 

Školní jídelna:

            Petra Haubnerová                  vedoucí šk. jídelny

            Věra Pochová                         vedoucí kuchařka

            Alena Marešová                     kuchařka

            Drahomíra Kudrnová

            Veronika Nagyová    

            Zdeňka Cerhová        

                                     

Správní zaměstnanci:

            Josef Smola                 

            MilušeVlčková

            Šárka Kusíková

            Iva Bukvářová

            Miroslav Hejna

            Jitka Demeterová

                         

Administrativní pracovnice:

            Zita Hejnová