ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2021/2022

 

Ve školním roce 2021 – 2022, bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení:

Vedení:

Mgr.    Zdeňka Zemanová     ředitelka školy                        M

Mgr.    Radek Janák               zástupce ředitelky                  Ch, Př

 

Školské poradenské pracoviště

Mgr.    Marie Křížová            výchovná poradkyně  1.stupeň, metodik ŠPP

Mgr.    Štěpánka Hajduchová            výchovná poradkyně 2. stupeň, karierový poradce

Mgr.    Helena Dornicová      metodik prevence

            Jaroslava Váňová       metodik prevence

 

Třídní učitelé:

Mgr.    Marie Křížová                                    1.A

Mgr.    Michaela Pavlíková                            1.B

            Iveta Gučíková                                  2.A

Mgr.    Iva Styrnik                                         2.B

Mgr.    Alena Burdová                                   3.A

Mgr.    Helena Dornicová                              3.B

Mgr.    Růžena Řeháková                              4.A

Mgr.    Emilie Košlerová                               4.B

            Lenka Matoušová                               5.A

            Šárka Michalcová                               5.B

Mgr.    Jitka Vlková                                       6.A      M, If

Bc.      Petra Císlerová                                   6.B      Aj, Čj

            Lucie Hanzlíčková                             7.A      Aj, Nj

Mgr.    Lucie Nesvadbová                             7.B      Čj, D

            Ivo Zeman                                         8.A      F, If,  ICT

Mgr.    Simona Málková                                8.B      Ov, Pč, Z, Rv

            Monika Bízková                                8.C      Čj, Aj, Hv

Mgr.    Štěpánka Hajduchová                                    9.A      Př, Ch, M, If

            Jaroslava Váňová                               9.B      Rv, Z, Ev       

Mgr.    Edita Keplová Thenotová                  9.A      Čj, Aj

 

Učitelé:

Mgr.    Edita Keplová Thenotová      Čj, Aj

            Jaroslava Bublová                  Vv, Ev, Pč,

            Nikola Michálková                 Tv, If, Př

Mgr.    Alena Lišková                         Čj, Tv, Hv      

Mgr.    Jana Leheňová                       Tv, Pč, If

Mgr.    Veronika Slavíková                Rj, D

Ing.      Jiří Košler                                 Z, Pč

Asistenti  pedagoga:

            Hana Slámová

            Michaela Cibulková

            Věra Matoušková

             Grosserová Veronika Dis.

            Monika Gabrielová

            Hana Štiková              

            Marcela Straková

            Aneta Zadražilová

Vychovatelé:

            Jana Schramková        vedoucí vychovatelka ŠD     

            Barbora Hanzlíčková  vychovatelka ŠD

            Hana Slámová                        vychovatelka ŠD

            Michaela Cibulková   vychovatelka ŠD

 

 

Školní jídelna:

            Petra Haubnerová                  vedoucí šk. jídelny

            Věra Pochová                         vedoucí kuchařka

            Alena Marešová                     kuchařka

            Drahomíra Kudrnová

            Veronika Nagyová    

            Zdeňka Cerhová        

 

Správní zaměstnanci:

            Josef Smola                 

            Eva Marzouk 

            Jitka Sipková                  

            Šárka Kusíková

            Iva Bukvářová             

            Miroslav Hejna

Administrativní pracovnice:

            Zita Hejnová