ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2022/2023

Ve školním roce 2022 – 2023, bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení:

Vedení:

Mgr.    Zdeňka Zemanová     ředitelka školy                        M

Mgr.    Radek Janák               zástupce ředitelky                  Ch, Př

Školské poradenské pracoviště

Mgr.    Marie Křížová                        výchovná poradkyně  1.stupeň, metodik ŠPP

Mgr.    Štěpánka Hajduchová            výchovná poradkyně 2. stupeň, karierový poradce, Př, Ch, M, If

Mgr.    Helena Dornicová      metodik prevence

Mgr.    Simona Málková        metodik prevence

                          

Třídní učitelé:

Mgr.    Alena Burdová                                   1.A

Mgr.    Jana Leheňová                                  1.B

Mgr.    Michaela Pavlíková                            2.B

            Iveta Gučíková                                  3.A

Mgr.    Iva Styrnik                                          3.B

            Lenka Matoušová                              4.A

Mgr.    Helena Dornicová                               4.B

Mgr.    Růžena Řeháková                              5.A

Mgr.    Emilie Košlerová                                5.B

Mgr.    Edita Keplová Thenotová                   6.A      Čj, Aj

Mgr.    Gabriela Perkausová                          6.B      Vv, If, Řv

Mgr.    Jitka Vlková                                        7.A      M, Tv

Bc.      Petra Císlerová                                   7.B      Aj, Čj

            Lucie Hanzlíčková                              8.A      Aj, Nj

Mgr.    Lucie Nesvadbová                              8.B      Čj, D

            Ivo Zeman                                          9.A      F, If,  ICT

Mgr.    Simona Málková                                 9.B      Ov, Pč, Z, Rv

            Monika Bízková                                 9.C      Čj, Aj, Hv

 

Učitelé:

Mgr.    Veronika Slavíková                Rj, D, Vl

Ing.     Jiří Košler                               Z, Pč

            Jaroslava Bublová                  Ev, Tv, Re

            Nikola Michálková                 Tv, If, Př

            Šárka Michalcová                   Vv, Pč, Tv, M

            Jaroslava Váňová                   Z, Ev  

            JessicaVargová                       Tv, If

Asistenti  pedagoga:

            Hana Slámová

            Michaela Cibulková

            Věra Matoušková

            Grosserová Veronika Dis.

            Monika Gabrielová

            Štěpánka Michalíková             

            Marcela Straková

            Jaroslava Flígrová

      

 

Vychovatelé:

            Jana Schramková                    vedoucí vychovatelka ŠD     

            Grosserová Veronika Dis.         vychovatelka ŠD

            Hana Slámová                           vychovatelka ŠD

            Michaela Cibulková                     vychovatelka ŠD

                                     

 

Školní jídelna:

            Petra Haubnerová                  vedoucí šk. jídelny

            Věra Pochová                         vedoucí kuchařka

            Alena Marešová                     kuchařka

            Drahomíra Kudrnová

            Veronika Nagyová    

            Zdeňka Cerhová        

                                     

Správní zaměstnanci:

            Josef Smola                 

            MilušeVlčková

            Šárka Kusíková

            Iva Bukvářová

            Miroslav Hejna

            Jitka Demeterová

                         

Administrativní pracovnice:

            Zita Hejnová