ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Volitelné předměty ve školním roce 2016 – 2017

2. ročník

 

Sportovní hry

 
 

Dovedné ruce

 
     
 

Vyučující: Mgr. H. Dornicová, Mgr. J. Hudec

 

     

3. ročník

 

Etická výchova (2)

 
 

Vyučující: J. Váňová, J. Bublová

     

4. ročník

 

Sportovní hry 

Dramatická výchova

 
 

Dovedné ruce

Vyučující: Mgr. A.Lišková, Mgr. R. Řeháková, Mgr. G. Krbcová

 
   

5. ročník

 

Sportovní hry (2)

 
     
 

Vyučující: Mgr. E. Košlerová, Š. Vodrlintová

 
   
     

6. ročník

 

Etická výchova (2)
Vyučující:  J. Váňová, P. Císlerová

     

7. ročník

 

Sportovní hry (2)

 
 

Psaní na klávesnici

 
 

Vyučující: Mgr. P. Princl, Mgr. H.Dornicová, Mgr. J. Hudec

     

8. ročník

 

Sportovní hry 

Přírodovědná praktika

 
 Vyučující: Mgr.. J. Hudec, Bc. Š.Zemanová  
 

9. ročník

 

Sportovní hry 

Seminář z matematiky a češtiny

Volitelná praktika

 
 

Vyučující: Mgr. P. Princl, I. Zeman, J.Vlková, Mgr. L. Nesvadbová, Mgr. M. Cerhová