ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Volitelné předměty ve školním roce 2020 - 2021

2. ročník

 

Sportovní hry

 
 

Dovedné ruce

 
  Hudba a pohyb  
 

Vyučující: Š.Michalcová, Mgr. I. Styrnik, Mgr. E. Košlerová

 

     

3. ročník

 

Etická výchova (2)

 
 

Vyučující: J. Bublová

     

4. ročník

 

Sportovní hry 

 
 

Dovedné ruce (2x)

Vyučující: Mgr. E.Košlerová, Š.Michalcová, J. Váňová

 
   

5. ročník

 

Sportovní hry (2x)

Dovedné ruce

 

 

 
     
 

Vyučující: Mgr. E. Košlerová, L. Matoušová, Š. Michalcová

 
   
     

6. ročník

 

Etická výchova (2)
Vyučující:  J. Váňová, 

     

7. ročník

 

Sportovní hry

 
 

Řemeslná výroba

 

 
 

Vyučující: J. Váňová, Mgr.J.Leheňová

     

8. ročník

 

Sportovní hry 

Řemeslná výroba

Hrajeme si s Čj

 

 Vyučující: J.Váňová, Mgr. J. Leheňová  Š.Michalcová

 
 

9. ročník

 

Sportovní hry

Řemeslná výroba

Seminář Čj a M

 
 

Vyučující: Mgr. J.Leheňová, J. Váňová, Mgr. Jitka Vlková, Mgr. E. Keplová