ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Volitelné předměty ve školním roce 2023 - 2024

2. ročník

 

Sportovní hry

 
 

Dovedné ruce

 
     
 

Vyučující: Mgr.M.Křížová, Mgr. A. Burdová, J. Bublová

 

     

3. ročník

 

Etická výchova (2)

 
 

Vyučující: Mgr. E.Košlerová, Mgr. S. Málková

     

4. ročník

 

portovní hry 

Dovedné ruce

Dramatika

 

Vyučující: Mgr. I.Styrnik, Š.Nováková, Mgr.J. Buček

 
   

5. ročník

 

Sportovní hry 

Dovedné ruce

Hrajeme si s češtinou

 
     
 

Vyučující:Mg. H. Dornicová, Mgr.J. Buček, Š. Michalcová

 
   
     

6. ročník

 

Řemeslná výroba

Sportovní hry

Hrajeme si s historií
Vyučující:  Mgr. G. Perkausová, Mgr. J. Buček, Mgr. V. Slavíková

     

7. ročník

 

Sportovní hry

 
 

Základy techniky

Dějepisný seminář

 
 

Vyučující: Mgr. L.Nesvadbová, Mr. J. Vlková, Mgr.J.Buček

     

8. ročník

 

Hudba a pohyb 

Sportovní hry

Počítačová grafika

 

 Vyučující:  Mgr. G. Perkausová, M. Bízková,

Mgr. J. Buček

 
 

9. ročník

 

Sportovní hry

Seminář Čj a M

 
 

Vyučující: Mgr. L.Nesvadbová, Mgr. J.Vlková, Mgr. J. Buček