ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TOUŽIM

příspěvková organizace

Volitelné předměty ve školním roce 2022 - 2023

2. ročník

 

Sportovní hry

 
 

Dovedné ruce

 
     
 

Vyučující: Š.Michalcová, Mgr.M.Křížová, Mgr. M. Pavlíková

 

     

3. ročník

 

Etická výchova (2)

 
 

Vyučující: J. Bublová

     

4. ročník

 

Sportovní hry (2x)

 
 

Dovedné ruce 

Vyučující: Mgr. E.Košlerová, Š.Michalcová, L. Matoušová

 
   

5. ročník

 

Sportovní hry 

Dovedné ruce

Hrajeme si s ČJ

 

 
     
 

Vyučující: Mgr. E. Košlerová, J. Vargová, Š. Michalcová

 
   
     

6. ročník

 

Etická výchova (2)
Vyučující:  J. Bublová, 

     

7. ročník

 

Sportovní hry

 
 

Řemeslná výroba

Dějepisný seminář

 
 

Vyučující: Mgr. V. Slavíková, J. Vargová, Mgr. G. Perkausová

     

8. ročník

 

Hudba a pohyb 

Řemeslná výroba

Literární seminář

 

 Vyučující: Mgr. L. Nesvadbová, Mgr. G. Perkausová, M. Bízková

 
 

9. ročník

 

Sportovní hry

Řemeslná výroba

Seminář Čj a M

 
 

Vyučující: Mgr. Z.Zemanová, Mgr. Š. Hajduchová, Mgr. LNesvadbová, M. Bízková, J. Vargová, Mgr. G. Perkausová